FHPRA филтер за заштита од бигор за машина за перење / бојлер

1,200.00ден

Поли-фосфатни кристали кои го трансформираат фосфатот во калциум фосфат со што се спречува таложење на бигор. На овој начин животниот век на апаратот се продолжува, а сметките се намалуваат.

Еден филтер во просек е предвиден да трае 2 години или 300 перења со машина.