FHPRA филтер за заштита од бигор за машина за перење / бојлер

1,100.00ден

Поли-фосфатни кристали кои го трансформираат фосфатот во калциум фосфат со што се спречува таложење на бигор.