што е јонизатор за вода?

Јонизатор за вода е апарат што користи процес на електролиза со цел да го промени составот на водата на молекуларно ниво, односно да ги одвои кислородот и водородот за да произведе алкална јонизирана и кисела оксидирана вода.

Алкамеди јонизаторот ја трансформира мртвата пасивна вода од чешма во жива алкална вода, најслична на водата од чист планински извор. Алкално јонизираната вода се смета за најздрав облик на вода за човечкиот организам, затоа што лесно се апсорбира во клетките, содржи корисни минерали, ги елиминира штетните радикали и ги штити клетките од стареење и болести. Киселата оксидирана вода делува антибактериски и е добра како чистач за надворешна употреба.

 

Алкална јонизирана вода

Алкалната вода има повисоко ниво на pH од обичната вода за пиење. Голем број на студии покажале дека конзумирањето вода со високот pH може да ги неутрализира штетните киселини во телото и со тоа да спречи или помогне при лекување на одредени болести. Додека алкалната вредност на водата произведена од јонизатор придонесува за алкализација и неутрализација на киселините во вашето тело, јонизираните атоми помагаат да се енергизираме, односно да се овозможи слободен проток на енергијата која се наоѓа во нашето тело. 

Значи, благотворноста на јонизираната алкана вода е тесно врзана со два фактори: pH и ORP, за кои може да прочитате поопширно подолу.

 

Позитивен pH

Познато ни е дека водата е комбинација од водород и кислород – H2O. Количината на водородни јони во водата се мери со pH и одредува дали водата е алкална или кисела. Скалата на pH се движи од 0 до 14, а pH вредност од 7 се смета за неутрална вредност, балансирана помеѓу кисела и алкална. Ако водата е под 7 на скалата на pH, таа е “кисела“, ако е повисока од 7, таа е „алкална“. Колку е повисоко нивото на pH, толку течноста е поалкална, колку е пониска, толку е покисела.

Многу од јадењата што ги конзумираме го водат нашето тело на страната на киселоста на рН скалата, што може да му наштети на организмот. Алкалната вода има својство да ги неутрализира насобраните киселини и токсини и да ги отстранува од телото.

Алкална вода има повисоко ниво на pH од водата од чешма. Водата од чешма има pH околу 7, а алкалната вода е поблиску до околу 8 или 9.

 

 

 

Негативен ОРП

Оксидационо редукцискиот потенцијал – ORP е мерка за тоа колку е потентна водата во борбата против загадувачите и нејзиното ниво на чистота. Колку поголем ОРП, толку подобра е неjзината способност да деконтаминира вода. Додека попозитивната вода ORP е добра за чистење, водата со негативна ORP е добра за конзумирање.

Газираните пијалоци, кои се познати како кисели на pH скалата, имаат многу позитивен ORP на што се припишуваат голем број здравствени проблеми, додека правилно јонизираните и алкализирани води имаат многу негативен ORP. Зелениот чај е богат со антиоксиданти и има негативен ORP, а ќе приметите дека алкалната вода има уште понегативна ORP вредност што ја прави многу моќен антиоксиданс.

здравствени придобивки

Многу од јадењата што ги конзумираме го водат нашето тело на киселата страна нa рН скалата, што со тек на време може да му наштети на организмот. Алкалната вода има својство да ги неутрализира насобраните киселини и токсини и да ги отстранува од телото, со цел да спречи хемиски дисбаланси во организмот.

Постојат неколку студии кои ги докажуваат придобивките од алкална / јонизирана вода. Бенефитите се врз основа на негативниот ORP на јонизирана вода што дава антиоксидантни својства. Ова помага да се неутрализираат слободните радикали со што го забавува стареењето и прави превенција од карцином и на тој начин го дели товарот на имунолошкиот систем. Помага за подобро варење на храната, намалување на металоиди и подобра хидратација помеѓу клетките. Некои студии сугерираат дека помага и во лекување на астма меѓу многу други третмани.

Една студија од 2012 година открила дека пиењето природно газирана алкална вода со артески бунар со pH од 8,8 може да помогне во деактивирање на пепсинот, главниот ензим што предизвикува киселински рефлукс. Друга студија сугерира дека пиењето алкална јонизирана вода може да има придобивки за луѓето со висок крвен притисок, дијабетес и висок холестерол. Најновата студија која опфати 100 луѓе откри значителна разлика во вискозноста на целата крв по конзумирање вода со висока pH вредност во споредба со обична вода по напорен тренинг. Вискозитет е директно мерење на тоа колку ефикасно тече крвта низ садовите. Оние кои конзумирале вода со висока pH вредност го намалиле вискозноста за 6,3 проценти во споредба со 3,36 проценти со стандардна прочистена вода за пиење. Тоа би значело дека крвта тече поефикасно со алкална вода со што се зголемува испораката на кислород низ целото тело.

принцип на работа

Јонизаторот за вода работи со директна струја што се пробива низ јонски материјал за да создаде хемиска реакција. Процедурата се одвива низ следните чекори:

Чекор 1: Водата поминува низ внатрешниот филтер со цел да се отстранат штетните материи од неа, да се подобрат вкусот и мирисот:

Водата што доаѓа од вашата чешма се влева директно во влезната цевка лоцирана на задната страна на јонизаторот на вода. По влезот, поминува низ вградениот филтер за прочистување. Тука се отстрануваат што е можно повеќе загадувачи, се подобрува вкусот и мирисот. Сепак мора да земеме во предвид дека прочистување на водата не е главната цел на јонизаторот, бидејќи јонизаторите и бараат некои честитки да останат во водата за да работат правилно.

Чекор 2: Водата поминува низ процес наречен електролиза за да се раздвои на алкална и кисела

Водата поминува преку електродите во јонизаторот. Штом водата влезе во овој дел кој има многу специфична нисконапонска електрична струја предизвикува растворливите минерали и метали да бидат привлечени од позитивниот или од негативниот пол, во зависност од нивниот сопствен електричен полнеж. Кога тоа ќе се случи, водата е одделена во алкален и киселински млаз. Алкална вода е онаа што се препорачува да ја пиете бидејќи се верува дека има многубројни здравствени придобивки, додека киселата вода е онаа што се користи надворешно,за третирање на кожата, растенијата, како и за дезинфекција.

Чекор 3: Алкална и кисела вода се создаваат преку јонизација на електродите кои ја делат водата во негативни јони и позитивни јони.

Во овој процес, водата се одделува во H + (кисела вода) и OH- (алкална вода). Оваа електролиза е исто така одговорна за давање огромна содржина на антиоксиданти во алкална вода и за микро-собирање на вода.

 

инсталација

Не е потребна некоја посебна инсталација. Само треба да го поврзете системот со доток на вода од чешмата и да ну најдете соодветно место на вашата кујнска платформа или остров.

одржување

Одржувањето е едноставно. Јонизаторот е паметен уред кој ве предупредува кога е време за промена на филтрите, па нема потреба да обележувате во вашите календари и телефони. Исто така, менувањето филтри е лесен зафат кој може да го направите и сами и нема да ви одземе повеќе од 5 минути.

Со тек на време може да се насобере бигор на јонизирачките плочи, па да им треба периодично отстранување за да се одржи оптималната ефикасност. Фреквенцијата на внатрешно чистење се разликува од околностите, а одржување на надворешниот дел може да биде дел од рутинскиот распоред за чистење на кујната. Само земете влажна крпа и избришете ја целата прашина или маснотија што се насобрала, исто како и кај останатите кујнски апарати.

купи Online