omeknuvac za voda Омекнувач за вода тврда вода бигор корозија tvrda voda bigor korozija
omeknuvac za voda Омекнувач за вода тврда вода бигор корозија tvrda voda bigor korozija

 

кОЈА Е ПРЕДНОСТА НА MINIDUE?

 

MINIDUE е патентиран уред кој исклучиво користи 100% AcquaSIL раствор од групата на полифосфати кој е „прехрамбен“ адитив, и дизајниран да оневозможи создавање на бигор и со тек на време да пружи растворање на веќе формираните наслаги од бигор. Користење на 100% раствор, гарантира дека нема да се наталожи тиња или да дојде до запушување, кое често се јавува при користење на гранули или прав. MiniDUE користи вакумирани полнети врекички кои со едноставна постапка се вградуваат. MiniDUE е многу компактен и не е потребно напојување.

 

дали е потребен посебен довод на вода за пиење?

 

Не. Тоа е потребно кога е инсталиран омекнувач на вода кој користи соли. Или, ако се инсталирани други системи кои не ја гарантираат дозата. MiniDUE пружа 100% точна, одмерена доза на полифосфатен течен раствор, кој е наменет за исхрана и е 100% сигурен за вода за пиење.

MineDUE е одлична алтернатива на омекнувачот на вода поради тоа што е многу лесен за инсталирање и одржување бидејќи заменувањето на торбичките е многу едноставно и брзо. Системот зафаќа многу малку простор во споредба со традиционалниот омекнувач, а трошоците за одржување се исто така пониски. MiniDue е еколошка алтернатива на омекнувачот на вода бидејќи не се троши вода; бидејќи омекнувачите користат илјадници литри секој месец за да ја обноват смолата – нема потреба од овој иновативен уред за заштеда на простор. Исто така, не користи електрична енергија и целокупниот систем е одлична иновација во индустријата за третман на вода.

 

Што е acquasil?

 

AcquaSIL е полифосфатен раствор кој се користи исклучиво во MiniDUE за спречување на бигор и корозија. 100% раствор кој претставува решение што овозможува загарантирана одмерена доза и дава 100% питка вода, а спречува таложење на бигор. Полифосфатите со години претставуваат едни од најсигурните начини со кои се третира и превенира создавање на бигор. Всушност полифосфатите често се наоѓаат во многу производи за храна моментално достапни на пазарот.

Што AcquaSIL и прави на водата?

AcquaSIL, кога е во точно одмерена доза во водата, ефективно ги фаќа минералните јони како превенција од таложење на површината, овозможувајќи им да проаѓаат понатаму во системот.

Дали MiniDUE ќе го заштити бојлерот?

MiniDUE е дизајниран да биде инсталиран на основниот довод за вода директно на бојлерот за да пружи 100% заштита од создавање на бигор. MiniDUE исто така обезбедува и заштита од корозија во внатрешноста на бојлерот за топла вода. Од причина што MiniDUE користи исклучиво раствор за пружање на заштита, MiniDUE гарантира дека нема да има тиња или други таложења кои би настанале и на тој начин го осигурува максималниот учинок во работата на бојлерот.

Дали е AcquaSIL сигурен?

Да. AcquaSIL и полифосфатите се сврстани во групата на “прехрамбени“ адитиви кои се во согласност со европските стандарди EN1208 и стандардите на Светската здравствена организација , како сигурен адитив во водата за пиење.

Дали има мирис?

Не AcquaSIL е без мирис.

Дали може да се проба AcquaSIL?

Не. AcquaSIL е блуткав раствор.

Дали ја променува бојата на облеката?

Не. AcquaSIL нема ефект на ткаенините или на други површини.

заштита од бигор и корозија