omeknuvaci омекнувачи филтри за вода филтрација на вода, заштита од бигор, filtri za bigor i korozija

Имате проблеми со бигор?

 

Тврдата вода како директен причинител за создавање бигор е најголемиот непријател на електричните уреди во домаќинството скратувајќи им го животниот век. Бигорот се формира поради високото присуство на калциумови и магнезиумови јони присутни во т.н. тврда вода кои со тек на време се таложат и формираат бигор. MiniDue со дозирање на aquasil растворот 100% ефикасно спречува формирање на бигор и корозија на металните компоненти на апаратите на вода во домаќинството и полека ги раствора веќе формираните наслаги.

 

Како MINIDUE ги решава проблемите со бигор?

 

MiniDue е италијански патентиран уред кој исклучиво користи 100% AcquaSIL раствор од групата на полифосфати кој е „прехрамбен“ адитив, и дизајниран да оневозможи создавање на бигор и со тек на време да пружи растворање на веќе формираните наслаги од бигор. Користење на AcquaSil растворот гарантира дека нема да дојде до таложење на тиња или запушување, што често се случува при користење на гранули или прав. MiniDUE користи вакумирани полнети врекички кои со едноставна постапка се вградуваат. MiniDUE е многу компактен и не е потребно напојување.

omeknuvaci омекнувачи филтри за вода филтрација на вода, заштита од бигор, filtri za bigor i korozija

 

дали е потребен посебен довод на вода за пиење?

 

За MiniDUE не е потребен посебен довод како кај омекнувачите на вода кои користат соли или па други системи системи кои не ја гарантираат дозата,  бидејќи MiniDUE пружа 100% точна, одмерена доза на полифосфатен течен раствор, кој е наменет за исхрана и е 100% сигурен за вода за пиење. Се поставува на основниот довод.

 

Која е предноста на minidue?

 

MineDUE е одлична алтернатива за омекнувач на вода поради тоа што е многу лесен за инсталирање и одржување бидејќи заменувањето на торбичките е многу едноставно и брзо. Системот зафаќа многу малку простор во споредба со традиционалниот омекнувач, а трошоците за одржување се исто така пониски. MiniDue е еколошка алтернатива на омекнувачите бидејќи не троши вода, додека омекнувачите користат илјадници литри секој месец за да ја обноват смолата. Исто така, не користи електрична енергија и целокупниот систем е признаен како одлична иновација во индустријата за третман на вода.

Дали MiniDUE ќе го заштити бојлерот?

MiniDUE е дизајниран да биде инсталиран на основниот довод за вода директно на бојлерот за да пружи 100% заштита од создавање на бигор. MiniDUE исто така обезбедува и заштита од корозија во внатрешноста на бојлерот за топла вода. MiniDUE гарантира дека нема да има тиња или други таложења кои би настанале од тврдаа вода и на тој начин го осигурува заштита и продолжен век на работата на бојлерот.

заштита на бојлер од бигор и корозија, omeknuvaci омекнувачи филтри за вода филтрација на вода, заштита од бигор, filtri za bigor i korozija

 

повеќе за acquasil растворот

 

AcquaSIL е полифосфатен раствор кој се користи исклучиво во MiniDUE за спречување на бигор и корозија. 100% раствор кој претставува решение што овозможува загарантирана одмерена доза и дава 100% питка вода и спречува таложење на бигор. Полифосфатите со години претставуваат едни од најсигурните начини за третман на вода со кои се третира и превенира создавање на бигор. Всушност полифосфатите често се наоѓаат во многу производи за храна моментално достапни на пазарот.

Како AcquaSIL ја прочистува водата?

AcquaSIL, кога е во точно одмерена доза во водата, ефективно ги фаќа минералните јони како превенција од таложење на површината, овозможувајќи им да проаѓаат понатаму во системот.

Дали е AcquaSIL сигурен?

Да. AcquaSIL и полифосфатите се сврстани во групата на “прехрамбени“ адитиви кои се во согласност со европските стандарди EN1208 и стандардите на Светската здравствена организација , како сигурен адитив во водата за пиење.

Дали има мирис?

Не AcquaSIL е без мирис.

Дали ја променува бојата на облеката?

Не. AcquaSIL нема ефект на ткаенините или на други површини.

заштита од бигор MiniDue Aquasil zastita od bigor

КУПИ ФИЛТЕР ЗА ЗАШТИТА ОД БИГОР