категории

јонизатори

Здрава алкална лечителна вода за пиење и готвење

реверзна осмоза

100% Прочистена вода за пиење и готвење

заштита од бигор

Заштита од бигор и корозија

омекнувачи

Спречување на бигор и корозија во целиот дом/објект

ЗОШТО НИ СЕ ПОТРЕБНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА?

Водата е основа на сè и затоа е важно да бидете сигурни во нејзиниот квалитет. Филтрите за вода се најздравото и најбезбедното решение бидејќи ја отстрануваат заматеноста, хлорот, бигорот (100%) и тешките метали (95-98%).

Покрај решенијата за вода за пиење, постојат и системи за целото домаќинство со намена да ги заштитат инсталациите и апаратите од штетите кои настануваат од бигорот.

Кога еднаш ќе инсталирате филтри, имате обезбедено решение за чиста вода за цел живот!

КУПЕТЕ ФИЛТЕР ЗА ВОДА