состав

grejna folija грејна фолија подно греење podno greenje zdravje здравје

Грејната фолија Heat Plus се состои од хомогенизиран графит над полиестерен филм. Електричната енергија се дистрибуира до грејната фолија преку двете бакарни ленти кои се наоѓаат по должина на краевите и тука се трансформира без губење на термичка енергија. Резултатот е избалансирано пренесена топлина во просторијата на најниска можна температура (што е исклучително добро за здравјето и заштедува електрична енергија). Грејната фолија е компатабилна со различни видови на подови, вклучувајќи ламинат, дрвен паркет, таркет, линолеум, тепих и секаков друг вид на “суви” подови.

примена

ИНСТАЛАЦИЈА

Инсталацијата на грејната фолија е многу брза, лесна и ефикасна, нема никакво лепење и врзување. Со избегнување на бетонирањето значително се штеди време и средства. Дебелината на грејната фолија изнесува само 0,3 mm, така што не одзема никаков простор во собата. Тоа ни дава можност да се инсталира селективно само на потребните места во просторијата кои сакате да ги загреете без да резултира со различна висина на подот. Може да се инсталира во секоја посакувана положба (вертикално, хоризонтално, на накосена површина). Процесот е едноставен, одзема малку време и дури не е потребен ни монтер.

grejna folija грејна фолија подно греење podno greenje zdravje здравје
grejna folija грејна фолија подно греење podno greenje zdravje здравје heatplus film greac

Чекори за инсталација

 

  1. Грејната фолија е поделена на секции од по 25 cm, означени со место за сечење. Така можете по потреба да греете било која површина со едноставно сечење на потребната должина. Измерете ја добро површината што сакате да ја загреете и обезбедете ја потребната должина
  2. Вака спремна фолијата се поставува на посакуваната површина, врз изолацијата.Парчињата се поставуваат едно до друго, не треба да се преклопуваат.
  3. Поставете спојници и кабли за доток на енергија
  4. Тестирајте ја отпорноста на секој од елементите 
  5. Доколку е се во ред може да ги поврзете со термостатот
  6. Процесот е завршен, веднаш може да го поставите ламинатот/таркет паркет/тепих…
grejna folija грејна фолија подно греење podno greenje zdravje здравје heatplus film greac
grejna folija грејна фолија подно греење podno greenje zdravje здравје heatplus film greac
grejna folija грејна фолија подно греење podno greenje zdravje здравје heatplus film greac
grejna folija грејна фолија подно греење podno greenje zdravje здравје

купете Online и наместете сами