паркинзи, патеки, скали, мостови

zastita od sneg i mraz greaci vo oluci, greaci na krovovi, топење на снег и мраз, одмрзнување на паркинзи скали дворови

 

Најчеста примена на системите за топење на снег и мраз има на паркиралишта, пристапи до гаражи, тротоари, надворешни скали, рампи за товар и мостови.

Инсталацијате е возможна за секаков вид на подлога: бетон, асфалт, бетонски плочи, камен, керамика итн.

zastita od sneg i mraz greaci vo oluci, greaci na krovovi, топење на снег и мраз, одмрзнување на паркинзи скали дворови

Една од најголемите предности на системот за топење на снег и мраз е чистење на патеките пред куќите/канцеларии/продавници и овозможување безбеден премин во секое време. Ова е од особено значење во ладните зимски денови кога се замрзнато и покриено со снег, а е неопходен слободен пристап.

Рампите за товарење мора да бидат безбедни и без снег и мраз. Системот за топење на снегот и мразот го намалува ризикот од несреќи и дозволува работа во секое време.

Системот за топење на снег и мраз може да обезбеди безбедна површина за пешаците. Покрај ослободувањето на пешачките зони од снег, системот овозможува и чисти влезови во продавниците.

Системот може да се користи и како ефикасна превенција од лизгави и опасни скали.

zastita od sneg i mraz greaci vo oluci, greaci na krovovi, топење на снег и мраз, одмрзнување на паркинзи скали дворови
zastita od sneg i mraz greaci vo oluci, greaci na krovovi, топење на снег и мраз, одмрзнување на паркинзи скали дворови