Дански електрични грејни кабли

Системи за подно греење во вашиот дом

Подно греење

podno cementni podovi greenje

Директно греење во цементни подови

Директен, брз и економичен поден греен систем.

Основа на системот се deviflex грејни кабли контролирани од devireg термостат. Системот може да се употреби за комплетно греење, или како дополнително во комфорни зони.

Систем за директно подно греење значи висок комфор и добра економија.

 

 

 


podno drveni podovi greenje

Директно греење во дрвени подови

Подно греење под дрвен под? - DEVI има решение. Дрвото бара од системот за подно греење да оддава топлина благо и прецизно контролирано. Обично, дрвните производители препорачуваат максимална температура од 27°C.

Максимална инсталирана сила е 80W/м2 во дрвен под. 

 

 


podno greenje front

Акумулирано подно греење

Земете максимум од ефтината тарифа!

ДЕВИ акумулирачките грејни ситеми се дизајнирани за употреба во подови во куќи, канцеларии и фабрики, секаде каде е можно да се користи ефтината тарифа.

Грејните кабли кај ова греење се вградуваат во подебел слој цемент (60-80 мм), кој акумулира топлина за подоцна благо да ја оддава.

Овој систем ви овозможува најекономично можна енергетско решение.