ЗРАЧЕЧКИ ПАНЕЛИ

ЗРАЧЕЧКИ ПАНЕЛИ

Зрачечките панели даваат директна насочена топлина при што ослободуваат пријатна сензација на загреаност, слична на онаа која ја дава сонцето. Овој начин на греење дава скоро еднаква температура од подот до таванот, што ги прави идеално греење во дневни соби и соби со високи тавани. 

Нашите зрачечки панели имаат вграден електронски дигитален термостат со голема прецизност (+/- 0.1°C) кој овозможува хомогена температура во собата и штеди енергија.

Зрачечки панели features 1

Amadeus 2 Amadeus Evolution Emotion Digital
  amadeus2 lista amadeus evolution lista   Emotion digital ambiance lista

повеќе

 

повеќе

 

повеќе

 

Зрачечките панели се идеален избор за добивање на моементално чуство на топлина, кој е лесен за инсталација и употреба