ЈОНИЗАТОРИ ЗА ВОДА

Замислете да имате чиста жива планинска вода дома!

АЛКАМЕДИ јонизаторот за вода ја трансформира мртвата пасивна вода од чешма во жива алкална вода, најслична на чист планински извор. Алкално јонизираната вода се смета за најздрав облик на вода за човечкиот организам, затоа што лесно се апсорбира во клетките, содржи корисни минерали, ги елиминира штетните радикали и ги штити клетките од стареење и болести.


AMS2000 AML3000 AMS4100 JA 103-2
AMS2000 AML3000 AMS4100 JA 103 2
       

За да го направите избор кој би бил идеален модел за вашите потреби, побарајте стучна помош на нашиот телефон 02-2430-200

Јонизатори за вода

ALKAMEDI - најквалитетните јонизатори за вода


Технички податоци и функционалности на моделите кои ги нудиме

Alkamedi AML 3000 01

 • Двостепенска вртлива истечна рачка за алкална јонизирана вода,
 • напреден облик во однос на класична флексибилна метална цевка,
 • рачката за истек лесно се сместува во куќиштето на јонизаторот,
 • прилагодлива должина на рачката,
 • вртлива за 360 степени.

Alkamedi AML 3000 dispenser 02

Напреден патентиран систем за самочистење на титан платинските електроди

Alkamedi AMS 2000 cistenje 03

Напредниот патентиран систем за самочистење на електродите овозможува констатно високо вредност на pH и ORP. Системот делува така, да по секое точење на пример на поголема количина алкална вода скриено од корисникот неприметно се врши самочистење на електродите преку замена на поларитет и промена на текот на вода во повеќенасочен вентил. Така на истечната севка секогаш тече алкална јонизирана вода со точно избрана pH вредност. Патентираниот систем за самочистење на титан платинските електроди овозможува најдобри услви за јонизација на водата.

LCD екран во повеќе бои

Alkamedi AML 3000 lcd ekran 04

 • Боја на LCD екранот карактеристична за секоја избрана pH вредност,
 • седум различни бои за секоја избрана вредност pH,
 • едноставен избор на pH степен, кој го памти и по исклучување при вклучување е истиота вредност,
 • во челање екранот се затемнува во иста боја.

Управување со лесен допир на копчиња

Alkamedi AML 3000 lesen za upotreba 05

 • Едноставен избор на pH со лесен допир,
 • гласовно известување при избор на друга pH вредност,
 • звучна и гласовна информација за тековниот процес во апаратот.

Вентил за местење на воден проток

Alkamedi AML 3000 ventil voda 06

 • Апаратот има вграден квалитетен керамичен вентил за местење на протокот на вода,
 • со вентилот прецизно се мести протокот
 • осветлениот раб на вентилот го прави удобен за користење ноќе.

Функции на LCD екранот

Alkamedi AML 3000 LCD funkcii 07

На LCD екранот се прикажуваат информации за работата на апаратот (век на филтерот, препознавање оригинален филтер, пречка во работа, звучни и гласовни пораки, приказ на избрана вредност pH , температура на вода, проток на вода).

Филтер со вграден чип

Alkamedi AML 3000 filter so cip 08

 • Препознавање на оригинален филтер се врши со вграден чип во самиот филтер,
 • во истиот чип се снима истрошеноста на филтерот,
 • користењето оригинален филтер спречува дефекти и безбедно квалитетно ја филтрира водата,
 • едноставна лесна замена на филтерот.

Држач на истечната кисела јонизирана вода

Alkamedi AML 3000 drzac za istecena voda 09

 • Држачот овозможува лесно прицврстување било каде во умивалникот,
 • стабилна истечна цевка со што се избегнува течење кисела вода врз храна,
 • истечната цевка лесно се вади по потреба.

Систем за самодијагностика

 • Автоматски прекин на јонизација при премал проток,
 • заштита од жешка вода,
 • препознавање оригинален филтер,
 • визуелно преупредување при прекин.