Заштита од бигор

Acqua Brevetti - MINIDUE комплетна заштита од бигор и корозија

zastita od bigor

МИНИДУЕ е револуционерна патентирана самоподмачкувачка дозирачка пумпа дизајнирана да ги штити вашите апарати и целата куќа од бигор и корозија.

Цена комплет со кесичка Цена кесичка REFILL
4900 ден. 250 ден.

ПРЕДНОСТИ И ОСОБИНИ

  • Заштита од бигор и корозија и 100% безбедна вода за пиење.
  • Лесна промена на ќесичка со завртување без алат, без мајстори.
  • МИНИДУЕ работи без струја, со протокот на вода прецизно дозира заштитна течност 3,5 ppm.
  • AcquaSil 2/15 е течен раствор на 100% безбедна за исхрана полифосфати наменети за вода за пиење.
  • Спречува формирање на бигор и штити од корозија на метални компоненти.
  • Полека ги раствора веќе формираните наслаги од бигор.

Која е предноста на MiniDUE?

MiniDUE е патентиран уред кој исклучиво користи 100% раствор од групата на полифосфати кој е „прехрамбен“ адитив, и дизајниран да оневозможи создавање на бигор и со тек на време да пружи de-scaling акција на веќе прекриените површини. Користење на 100% раствор, гарантира дека нема да се наталожи тиња или да дојде до запушување, кое често се јавува при користење на гранули или прав.

MiniDUE е многу компактен и не е потребно напојување.
MiniDUE користи вакумирани полнети врекички кои со едноставна постапка се вградуваат.

Дали е потребен посебен довод на вода за пиење?

Не. Тоа е потребно кога е инсталиран омекнувач на вода кој користи соли. Или, ако се инсталирани други системи кои не ја гарантираат дозата. MiniDUE пружа 100% точна, одмерана доза на полифосфатен течен раствор, кој е наменет за исхрана и е 100% сигурен за вода за пиење.

Што е AcquaSIL?

AcquaSIL е нашиот полифосфатен раствор против бигор кој се користи исклучиво во MiniDUE за спречување на бигор и корозија. Тој е 100% раствор кој претставува решение кое овозможува загарантирана одмерена доза и дава 100% питка вода, а спречува таложење на бигор. Полифосфатите со години претставуваат едни од најсигурните начини со кои се третира и превенира создавање на бигор. Всушност полифосфатите често се наоѓаат во многу производи за храна моментално достапни на пазарот.

Што AcquaSIL и прави на водата?

AcquaSIL, кога е во точно одмерена доза во водата, ефективно ги фаќа минералните јони како превенција од таложење на површината, овозможувајќи им да проаѓаат понатаму во системот.

Дали MiniDUE ќе го заштити бојлерот?

MiniDUE е дизајниран да биде инсталиран на основниот довод за вода директно на бојлерот за да пружи 100% заштита од создавање на бигор. MiniDUE исто така обезбедува и заштита од корозија во внатрешноста на бојлерот за топла вода. Од причина што MiniDUE користи исклучиво раствор за пружање на заштита, MiniDUE гарантира дека нема да има тиња или други таложења кои би настанале и на тој начин го осигурува максималниот учинок во работата на бојлерот.

Дали е AcquaSIL сигурен?

Да. AcquaSIL и полифосфатите се сврстани во групата на “прехрамбени“ адитиви кои се во согласност со европските стандарди EN1208 и стандардите на Светската здравствена организација , како сигурен адитив во водата за пиење.

Дали има мирис?

Не AcquaSIL е без мирис.

Дали може да се проба AcquaSIL?

Не. AcquaSIL е блуткав раствор.

Дали ја променува бојата на облеката?

Не. AcquaSIL нема ефект на ткаенините или на други површини.

Кога вакумираната врекичка треба да се замени?

Кога вакумираната рефил врекичка е празна треба да се замени со нова, едноставно со одвртување на старата и навртување на нова. Нема потреба од изолирање на доводот на вода и затоа се користат врекички за една употреба со кои нема да има потреба да се дојде во контакт со AcquaSIL растворот. Нашите полнети врекички се така дизајнирани за лесна замена со минимален напор. MiniDUE користи патентиран систем за 100% точна и одмерена доза на AcquaSIL раствор. Количеството на AcquaSIL кое влегува во системот е 100% гарантирано без разлика на волуменот или брзината на протокот на водата. MiniDUE со пропорционалната метода за дозирање, гарантира дека нема да има поголема или помала доза на раствор во водата. Замената е полесна и од замена на сијалица. Секое почетно пакување доаѓа во комплет со 250 грама вакумирана полна врекичка која обично е доволна за третирање на 11.000 литри вода.

Дали е потребно одржување на MiniDUE?

Освен редовно менување на кесичката друго одржување не е потребно.

Дали топлината влијае на MiniDUE?

Не. На MiniDUE и AcquaSIL не им влијае висока температурна околина, и фактички е дизајниран да може да се инсталира во куќиштето на бојлерот доколку има простор.

Дали ми е потребен професионален водоинсталатер за инсталација на MiniDUE?

Монтажа на MiniDUE не бара посебни вештини и соодветна опрема. Меѓутоа секогаш Ви советуваме да повикате професионален водоинсталатер.